Privacybeleid

Ons privacybeleid

 • Onze webserver herkent uw domeinnaam en e-mailadres niet bij elk bezoek aan onze website. Alle informatie die u vrijwillig verstrekt, slaan we wel op in onze database. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Tijdens het bestelproces verzamelen wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Dit verzamelen wij om het bestelproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Neem dan contact met ons op.
 • watlafknvb.nl maakt gebruik van cookies om informatiesessies te registreren, zoals wat u toevoegt aan uw winkelwagentje.
 • Door middel van een SSL certificaat heeft watlafknvb.nl de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer de URL in de adresbalk van uw browser begint met ‘https://’ in plaats van ‘http://’ weet u dat u in een beveiligde omgeving verkeerd. De ‘s’ staat dan ook voor ‘secure’. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt er nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten.
 • watlafknvb.nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval nemen wij eerst contact met u op voordat we uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo krijgt u eerst inzicht in de wijzigingen van dit reglement en kunt u als u wilt uw deelname weigeren.
 • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen.
 • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De meeste webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Wij plaatsen de onderstaande cookies:

Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website:

 • bewaart via Google Analytics verkregen persoonsgegevens 26 maanden lang;
 • heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • heeft gegevens met Google delen uitgeschakeld;
 • maakt geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics.

Juridische gronden en gerechtvaardigd belang

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben uw gegevens nodig vanwege de afspraken zoals uw aankoop van een product of het recht op garantie. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat doen we om onze klanten de meest optimale en persoonlijke service te verlenen.

Juridische gronden
Uw gegevens hebben we nodig voor:

 • Bestellen
 • Bezorgen
 • Retouren
 • Contact met onze klantenservice

Gerechtvaardigd belang
Uw gegevens hebben we nodig voor:

 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van onze websites
 • Contact met onze klantenservice
 • Account